Yến Sào Khánh Hoà
Yến Sào

TỔ YẾN CHƯA CHẾ BIẾN

-20%
Tặng Nồi Chưng yếntrị giá 300.000Đ

Yến Nguyên Tổ Rút Lông 50Gr

2.800.000 
-7%
TẶNG THỐ SỨ CHƯNG YẾNtrị giá 100.000Đ

Tổ yến làm sạch 50gr – Tiêu chuẩn thường

2.590.000 
-20%
Tặng Nồi Chưng yếntrị giá 300.000Đ

Yến Nguyên Tổ Rút Lông 50Gr

2.800.000 
-7%
TẶNG THỐ SỨ CHƯNG YẾNtrị giá 100.000Đ

Tổ yến làm sạch 50gr – Tiêu chuẩn thường (Sao chép)

2.590.000 
-5%
Tặng Thố Sứ Chưng Yếntrị giá 100.000Đ

Tổ yến còn lông 50gr – Tiêu chuẩn đặc biệt

2.450.000 
-13%
TẶNG THỐ SỨ CHƯNG YẾNtrị giá 100.000Đ

Tổ yến làm sạch 50gr – Tiêu chuẩn cao cấp

2.850.000 
-7%
TẶNG THỐ SỨ CHƯNG YẾNtrị giá 100.000Đ

Tổ yến làm sạch 50gr – Tiêu chuẩn thường

2.590.000 
-20%
Tặng Nồi Chưng yếntrị giá 300.000Đ

Yến Nguyên Tổ Rút Lông 50Gr

2.800.000 
-7%
TẶNG THỐ SỨ CHƯNG YẾNtrị giá 100.000Đ

Tổ yến làm sạch 50gr – Tiêu chuẩn thường (Sao chép)

2.590.000 
-5%
Tặng Thố Sứ Chưng Yếntrị giá 100.000Đ

Tổ yến còn lông 50gr – Tiêu chuẩn đặc biệt

2.450.000 
-13%
TẶNG THỐ SỨ CHƯNG YẾNtrị giá 100.000Đ

Tổ yến làm sạch 50gr – Tiêu chuẩn cao cấp

2.850.000 
-7%
TẶNG THỐ SỨ CHƯNG YẾNtrị giá 100.000Đ

Tổ yến làm sạch 50gr – Tiêu chuẩn thường

2.590.000 
-20%
Tặng Nồi Chưng yếntrị giá 300.000Đ

Yến Nguyên Tổ Rút Lông 50Gr

2.800.000 
-7%
TẶNG THỐ SỨ CHƯNG YẾNtrị giá 100.000Đ

Tổ yến làm sạch 50gr – Tiêu chuẩn thường (Sao chép)

2.590.000 
-5%
Tặng Thố Sứ Chưng Yếntrị giá 100.000Đ

Tổ yến còn lông 50gr – Tiêu chuẩn đặc biệt

2.450.000 
-13%
TẶNG THỐ SỨ CHƯNG YẾNtrị giá 100.000Đ

Tổ yến làm sạch 50gr – Tiêu chuẩn cao cấp

2.850.000 
-7%
TẶNG THỐ SỨ CHƯNG YẾNtrị giá 100.000Đ

Tổ yến làm sạch 50gr – Tiêu chuẩn thường

2.590.000 

TỔ YẾN CHƯNG SẴN TIỆN LỢI

-20%
Tặng Nồi Chưng yếntrị giá 300.000Đ

Yến Nguyên Tổ Rút Lông 50Gr

2.800.000 
-7%
TẶNG THỐ SỨ CHƯNG YẾNtrị giá 100.000Đ

Tổ yến làm sạch 50gr – Tiêu chuẩn thường (Sao chép)

2.590.000 
-5%
Tặng Thố Sứ Chưng Yếntrị giá 100.000Đ

Tổ yến còn lông 50gr – Tiêu chuẩn đặc biệt

2.450.000 
-13%
TẶNG THỐ SỨ CHƯNG YẾNtrị giá 100.000Đ

Tổ yến làm sạch 50gr – Tiêu chuẩn cao cấp

2.850.000 
-7%
TẶNG THỐ SỨ CHƯNG YẾNtrị giá 100.000Đ

Tổ yến làm sạch 50gr – Tiêu chuẩn thường

2.590.000 

Tôi ủng hộ tinh thần làm việc hết mình. Tôi ủng hộ thái độ làm việc nghiêm túc và trân trọng nghề nghiệp. Tôi ủng hộ những người đặt lợi ích của khách hàng làm mục tiêu phấn đấu. Vì vậy, tôi chọn THƯỢNG YẾN! Chắc chắn các bạn sẽ còn phát triển hơn nữa!

Dương Hồng Phương / PGĐ Cty Du Lịch Kim

Tôi ủng hộ tinh thần làm việc hết mình. Tôi ủng hộ thái độ làm việc nghiêm túc và trân trọng nghề nghiệp. Tôi ủng hộ những người đặt lợi ích của khách hàng làm mục tiêu phấn đấu. Vì vậy, tôi chọn THƯỢNG YẾN! Chắc chắn các bạn sẽ còn phát triển hơn nữa!

Dương Hồng Phương / PGĐ Cty Du Lịch Kim

Tôi ủng hộ tinh thần làm việc hết mình. Tôi ủng hộ thái độ làm việc nghiêm túc và trân trọng nghề nghiệp. Tôi ủng hộ những người đặt lợi ích của khách hàng làm mục tiêu phấn đấu. Vì vậy, tôi chọn THƯỢNG YẾN! Chắc chắn các bạn sẽ còn phát triển hơn nữa!

Dương Hồng Phương / PGĐ Cty Du Lịch Kim

Tôi ủng hộ tinh thần làm việc hết mình. Tôi ủng hộ thái độ làm việc nghiêm túc và trân trọng nghề nghiệp. Tôi ủng hộ những người đặt lợi ích của khách hàng làm mục tiêu phấn đấu. Vì vậy, tôi chọn THƯỢNG YẾN! Chắc chắn các bạn sẽ còn phát triển hơn nữa!

Dương Hồng Phương / PGĐ Cty Du Lịch Kim

ĐẶT HÀNG ONLINE THÀNH CÔNG

ĐỐI TÁC & CHỨNG NHẬN

Cảm ơn các đối tác & quý khách hàng đã tin tưởng và ủng hộ sản phẩm Thượng Yến!
Chúng tôi đang cố gắng từng ngày để mang đến sự hài lòng quý khách.